หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กองการศึกษา ศาสนาฯ

  • thumbnail

    นางรจนา ทองอยู่

    ปลัด อบต.วัดโบสถ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

  • thumbnail

    นางสาววนิดา กลับน้อย

    ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก