หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือรับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข  037 452 891
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ 1 หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่าน เพจ facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดปราจีนบุรี”
  • ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.watbost.go.th   ด้านล่าง
  • *ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ*