หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  จ่าสิบเอกต้องชนะ กลับน้อย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เบอร์โทร 081-8351406

 • thumbnail

  นายอุดม เกิดทรัพย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เบอร์โทร 089-9873315

 • thumbnail

  นายสมพร พวงทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนนตำบลวัดโบสถ์ เบอร์โทร 086-0500696

 • thumbnail

  นายเชาวฤทธิ์ กลับน้อย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เบอร์โทร 088-8382715