หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  จ่าสิบเอกต้องชนะ กลับน้อย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 • thumbnail

  นายอุดม เกิดทรัพย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 • thumbnail

  นางเตือน กลับน้อย

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 • thumbnail

  นายเชาวฤทธิ์ กลับน้อย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์